Blue Capital

Misją Blue Tax Group S.A. jest ułatwianie prowadzenia biznesu przedsiębiorcom, wybieranie dla nich najskuteczniejszych rozwiązań, by chronić ich kapitały i bezpiecznie je pomnażać. W związku z tym Spółka stworzyła bogaty katalog usług, dzięki któremu Przedsiębiorca może liczyć na kompleksową, specjalistyczną obsługę w jednym miejscu.

Świadzczmy pełny zakres uług z zakresu rynku kapitałowego, jako Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst.

logo_pl_ok.jpg

Blue Tax Group S.A., będąc  Autoryzowanym Doradcą  oferuje komplet usług związanych z procesem emisji akcji spółek i wprowadzeniem ich na rynek NewConnect. W ramach umowy współpracy przygotowujemy komplet niezbędnych dokumentów i czynnie uczestniczymy w procesie poszukiwania inwestorów.

Nasza oferta obejmuje m.in:

  • opracowanie Dokumentu Informacyjnego,
  • przygotowanie Memorandum Informacyjnego dla oferty publicznej,
  • doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych.

Obligacje w okresie zwiększonego ryzyka związanego z otrzymaniem kredytu inwestycyjnego przez spółkę, szczególnie w przypadku rozpoczęcia działalności jak również prac związanych z nowym projektem inwestycyjny, stanowią optymalne rozwiązanie. Proces  ich emisji może być przeprowadzony przez wyspecjalizowanego doradcę, co w znacznym stopni minimalizuje ryzyko pozyskania odpowiedniej wielkości środków.

Spółki posiadające majątek trwały o znacznej wartości a nie mające pełnej zdolności kredytowej mogą w korzystny dla siebie sposób pozyskać kapitał inwestycyjny. Istotnym warunkiem przystąpienia przyszłego emitenta do  procesu emisji obligacji jest określenie w sposób jasny i precyzyjny celu inwestycyjnego wraz z mierzalnymi korzyściami wynikającymi z jego wdrożenia. Pozyskanie kapitału z instytucji finansowych (kredyty bankowe) narażone jest na duże ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych, jak również z dużymi formalnościami niezbędnymi przy ich obsłudze.

ZALETY ZWIĄZNE Z EMISJĄ OBLIGACJI:

 

  • Minimalizacja ryzyka związanego z pozyskaniem środków inwestycyjnych
  • Niższe koszty finansowania
  • Możliwość wykorzystania mechanizmu rolowania
  • Promocja i wzrost prestiżu firmyNewsletter

Newsletter


Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl