Raporty

2014.01.01 [raporty] nr ESPI 2014-2020

Nr

Data

Tytuł

5/2020

2020-06-16

Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A.

3/2020

2020-06-03

Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A.

2/2020

2020-05-09

Lista osób posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 8 maja 2020 r.

2/2019

2019-06-28

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. z 28 czerwca 2019 r.

3/2018

2018-05-30

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

1/2018

2018-05-04

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał

3/2017

2017-11-27

Sprzedaż lokalu biurowego Spółki, wcześniejszy wykup Obligacji serii C oraz D

1/2016

2016-04-15

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Blue Tax Group S.A. przez akcjonariusza

5/2015

2015-06-30

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

3/2015

2015-06-03

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał

2/2015

2015-04-17

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Blue Tax Group S.A.

1/2015

2015-04-14

Zmiana stanu posiadania akcji Spółkli Blue Tax Group S.A.

3/2014

2014-07-02

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Blue Tax Group S.A. w dniu 30 czerwca 2014r.

1/2014

2014-06-03

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl