Raporty

2015.01.01 [raporty] nr EBI 2015

Nr

Data

Tytuł

1/2015

2015-01-08

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

2/2015

2015-01-08

Raport miesięczny - grudzień 2014 r.

3/2015

2015-01-08

Odstąpienie od publikacji raportów miesięcznych

4/2015

2015-02-13

Raport za IV kwartał 2014 roku

5/2015

2015-05-14

Raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

6/2015

2015-05-16

Korekta raportu kwartalnego 5/2015 za I kwartał 2015 r.

7/2015

2015-05-16

Wydanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia wobec Blue Tax Group S.A.. Informacja o umorzeniu na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

8/2015

2015-05-27

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

9/2015

2015-06-03

Jednostkowy raport roczny za rok 2014 r.

10/2015

2015-06-03

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał

11/2015

2015-06-08

Terminowa wypłata odsetek od obligacji serii B

12/2015

2015-06-26

Zmiana strategii rozwoju Spółki Blue Tax Group S.A.

13/2015

2015-06-27

Podpisanie umowy z Partnerem Strategicznym firmą FF Custom & Classic Cars w ramach projektu Blue Auto

14/2015

2015-06-30

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30.06.2015r.

15/2015

2015-06-30

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta

16/2015

2015-07-08

Powołanie Zarządu Emitenta na kolejną kadencję

17/2015

2015-08-14

Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

18/2015

2015-10-15

Tekst jednolity Statutu Spółki Blue Tax Group S.A.

19/2015

2015-10-26

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C

20/2015

2015-11-03

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2015

21/2015

2015-11-05

Raport kwartalny za III kwartał 2015 r.

22/2015

2015-11-17

Wykreślenie Blue Tax Group S.A. z Listy ostrzeżeń publicznych KNF

23/2015

2015-12-08

Wypłata odsetek obligacji serii B, częściowy wykup obligacji serii B

24/2015

2015-12-14

Zakończenie subskrypcji Obligacji na okaziciela serii C

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl