Raporty

2017.06.01 [raporty] nr 5/2017

Raport roczny - 2016

Zarząd Blue Tax Group S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za rok 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Malwina Stanisławska - Prezes Zarządu

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl