Raporty

2017.05.23 [raporty] nr 4/2017

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2016 r.

Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje, że raport roczny za 2016 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 1/2017 na dzień 26 maja 2017 r. zostanie opublikowany 31 maja 2017 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Malwina Stanisławska - Prezes Zarządu

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl