Raporty

2017.06.05 [raporty] nr 6/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group S.A., które odbędzie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn i Bartosz Masternak s.c. we Wrocławiu, Rynek 7.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Malwina Stanisławska - Prezes Zarządu

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl