Raporty

2017.06.30 [raporty] nr 7/2017

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 30.06.2017r.

Zarząd Blue Tax Group S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 30.06.2017r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Malwina Stanisławska - Prezes Zarządu

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl