Raporty

2017.08.11 [raporty] nr 8/2017

Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. informuje, że 10 sierpnia 2017r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Marka Cukrowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: par. 3 pkt 1 ppkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Malwina Stanisławska - Prezes Zarządu

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl