Raporty

2018.01.09 [raporty] nr 1/2018

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
Treść:
Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram raportów okresowych, jakie będą publikowane w 2018 roku.Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2017 - data publikacji 12 lutego 2018 r.;

Raport za I kwartał 2018 roku - data publikacji 14 maja 2018 r.;

Raport za II kwartał 2018 roku - data publikacji 13 sierpnia 2018 r.;

Raport za III kwartał 2018 roku - data publikacji 12 listopada 2018 r.Raport roczny za 2017 rok - data publikacji 30 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

 

Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę

Malwina Stanisławska, Prezes Zarządu

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl