Rada Nadzorcza

Mirosław Stanisławski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Stanisławski jest współzałożycielem Blue Tax Group S.A., która powstała w wyniku przekształcenia istniejącej od 1992 roku Kancelarii Finansowo-Podatkowej Stanisławski Sp. z o.o. Doradca i przedstawiciel organów kontrolnych w kilku firmach, m.in. prokurent w firmie DataFirst Polska Sp. z o.o. – Spółce informatycznej z kapitałem francuskim.

Od 1998 roku jest doradcą podatkowym wpisanym na listę Doradców Podatkowych Ministerstwa Finansów pod nr 07438. Był Wiceprzewodniczącym Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i do dzisiaj aktywnie działa w stowarzyszeniach doradców podatkowych w Warszawie i we Wrocławiu. Posiada licencję syndyka wpisanego na listę Syndyków Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego z tytułem magistra inżyniera budownictwa lądowego o specjalności konstrukcje budowlane. Ponadto absolwent studiów podyplomowych z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Finansów i Bankowości oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i bankowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, na Wydziale Finansów i Bankowości. Dodatkowo ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości, ekonomii, prawa i zarządzania, dzięki którym posiada ogromną wiedzę. Wiedza ta pozwoliła na stworzenie własnej firmy, a z czasem przekształcenie jej w spółkę akcyjną Blue Tax Group S.A. oferującej kompleksowe usługi outsourcingowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Gabriela Stanisławska - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Tomasz Mihułka - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w tworzeniu Departamentów Prawnych w strukturach przedsiębiorstw. W latach 1998 – 2002 związany z spółkami Europejskiego Funduszu Leasingowego z siedzibą we Wrocławiu. W latach 2003 – 2009 członek Rad Nadzorczych spółek ubezpieczeniowych, finansowych i działających na rynku nieruchomości. Od 2003 roku organizował Departamenty Prawne i zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego w spółkach grupy Getin Holding, Rednet Property Group oraz Aforti Holding. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach kancelarii prawnej Aforti Law Mihułka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa, w szczególności w zakresie obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych.

 

Mikołaj Stanisławski - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Robert Tkacz - Członek Rady Nadzorczej
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl