Rada Nadzorcza

Gabriela Stanisławska - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Tomasz Mihułka - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Poznaniu. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w tworzeniu Departamentów Prawnych w strukturach przedsiębiorstw. W latach 1998 – 2002 związany z spółkami Europejskiego Funduszu Leasingowego z siedzibą we Wrocławiu. W latach 2003 – 2009 członek Rad Nadzorczych spółek ubezpieczeniowych, finansowych i działających na rynku nieruchomości. Od 2003 roku organizował Departamenty Prawne i zajmował stanowiska Dyrektora Departamentu Prawnego w spółkach grupy Getin Holding, Rednet Property Group oraz Aforti Holding. Obecnie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach kancelarii prawnej Aforti Law Mihułka i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa, w szczególności w zakresie obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych.

 

Mikołaj Stanisławski - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Robert Tkacz - Członek Rady Nadzorczej
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl