WZA

 

W niniejszej zakładce znajdą Państwo najważniejsze dokumenty dotyczące Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Blue Tax Group S.A., tj. porządek obrad, projekty uchwał, a także treści podjętych uchwał.

 

stockxpertcom_id22283371_jpg_813488bfa84a0995c615987c15c3be04.jpg
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl