2010 rok

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blue Tax Group S.A. zwołanego na 20.09.2010r.

pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA

 

Projekty uchwał

pdf Projekty uchwał na ZWZA 20.09.2010 283.18 Kb

 

Wzór pełnomocnictwa

pdf Wzór Pełnomocnictwa 151.02 Kb 

 

Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Spółka Blue Tax Group S.A. posiada łącznie 25 200 000 sztuk akcji serii A i B, w tym 12 700 000 sztuk akcji uprzywilejowanych (imiennych) serii A i 12 500 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B. W związku z tym Spółka posiada 37 900 000 głosów. 

Oznacza to, że Spółka posiada 35,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 39,56% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Uchwały podjęte na ZWZA Blue Tax Group S.A. dnia 20.września 2010r. 

Treść uchwał podjętych na ZWZA 20.09.2010 1.53 Mb
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl