2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 29 czerwca 2012r.Ogłoszenie ZWZA na dzień 29.06.2012r. : pdf ogloszenie

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 29.06.2012r.pdf projekty_uchwal_wzw

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 29.06.2012r. pdf formularz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji pdf informacja_o_ilosci_glosow

Proponowane zmiany w statucie Spółki pdf proponowane_zmiany_statutu

Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 29 czerwca pdf protokol_zwza


Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl