2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 28 czerwca 2013r.Ogłoszenie ZWZA na dzień 28.06.2013r. pdf ogloszenie

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 28.06.2013r.pdf projekty_uchwal_wzw

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 28.06.2013r. pdf pelnomocnictwo

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji pdf informacja_o_ilosci_glosow

Proponowane zmiany w statucie Spółki pdf proponowane_zmiany_statutu

Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 28.06.2013r. pdf uchwaly_podjete_na_zwza


Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl