2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 30 czerwca 2015 r.Ogłoszenie ZWZA na dzień 30.06.2015 r. pdf btg_og_oszenie

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 30.06.2015 r. pdf uchwa_y_zwz

Proponowane zmiany w Statucie pdf btg_sa_proponowane_zmiany_statutu_sp_ki_2015

Formularz do wykonywania prawa głosu pdf btg_sa_formularz_do_wykonywania_prawa_g_osu_przez_pe_nomocnika

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 30.06.2015 r. doc btg_sa_wz_r_pe_nomocnictwa_2015

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji  pdf informacja_o_liczbie_akcji

Podjęte uchwały z dnia 30.06.2015 r.
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl