2022 rok

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 21 grudnia 2022 r.


 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 8 kwietnia 2022 r.

Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl