Raporty

2014.01.01 [raporty] nr EBI 2014

Nr

Data

Tytuł

1/2014

2014-01-03

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

2/2014

2014-01-03

Raport miesięczny - grudzień 2013 r.

3/2014

2014-02-04

Raport miesięczny - styczeń 2014

4/2014

2014-02-04

Ustanowienie hipoteki celem zabezpieczenia roszczeń wynikających z obligacji na okaziciela serii B

5/2014

2014-02-12

Raport kwartalny za IV kwartał 2013r.

6/2014

2014-02-13

Korekta raportu RB 5/2014 Raport za IV kwartał 2013 roku

7/2014

2014-03-03

Raport miesięczny - luty 2014

8/2014

2014-04-01

Informacja na temat free float Emitenta

9/2014

2014-04-01

Informacja na temat free float Emitenta- korekta raportu nr 8/2004

10/2014

2014-04-01

Raport miesięczny - marzec 2014

11/2014

2014-04-24

Umieszczenie Blue Tax Group S.A. na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

12/2014

2014-05-12

Raport miesięczny - kwiecień 2014

13/2014

2014-05-12

Raport kwartalny za I kwartał 2014r.

14/2014

2014-05-26

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

15/2014

2014-06-03

Raport roczny za rok 2013

16/2014

2014-06-03

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał

17/2014

2014-06-10

Raport miesięczny - maj 2014

18/2014

2014-07-01

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. w dniu 30.06.2014r.

19/2014

2014-07-01

Raport miesięczny - czerwiec 2014

20/2014

2014-08-12

Raport miesięczny - lipiec 2014 r.

21/2014

2014-08-13

Raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

22/2014

2014-08-13

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego z terminową publikacją raportu okresowego za II kwartał 2014 roku

23/2014

2014-09-08

Raport miesięczny - sierpień 2014

24/2014

2014-10-01

Zamknięcie Oddziału Emitenta w Warszawie

25/2014

2014-10-14

Raport miesięczny - wrzesień 2014

26/2014

2014-11-03

Raport miesięczny - październik 2014 r.

27/2014

2014-11-12

Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

28/2014

2014-12/08

Wypłata odsetek od obligacji serii B

29/2014

2014-12-10

Raport miesięczny - listopad 2014 r.

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl