Kalendarium

13.02.2017 - Publikacja raportu za IV kwartał 2016

12.05.2017 - Publikacja raportu za I kwartał 2017

30.05.2017 - Publikacja raportu rocznego za 2016

30.06.2017 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11.08.2017 - Publikacja raportu za II kwartał 2017

10.11.2017 - Publikacja raportu za III kwartał 2017
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl