Kalendarium

12.03.2021 r. - Publikacja raportu rocznego za 2020

09.04.2021 r. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

11.05.2021 r. - Publikacja raportu za I kwartał 2021

29.07.2021 r. - Publikacja raportu za II kwartał 2021

09.11.2021 r. - Publikacja raportu za III kwartał 2021
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl