Kalendarium

10.03.2022 r. - Publikacja raportu rocznego za 2021

08.04.2022 r. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

09.05.2022 r. - Publikacja raportu za I kwartał 2022

28.07.2022 r. - Publikacja raportu za II kwartał 2022

08.11.2022 r. - Publikacja raportu za III kwartał 2022

21.12.2022 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl