Dokument informacyjny

Dokument Informacyjny Spółki Blue Tax Group S.A. opracowany w związku z wprowadzeniem akcji  serii B i serii C Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

pdf dokument_informacyjny_btg

 

Dokument Informacyjny Spółki Blue Tax Group S.A. opracowany w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii D.

pdf Blue_Tax_Group_DI_

 


Nota Informacyjna Spółki Blue Tax Group S.A. opracowana w związku z ubieganiem się o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

pdf nota_informacyjna
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl