Raporty

2017.10.11 [raporty] nr 10/2017

Zarząd BTG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Rada Nadzorcza Blue Tax Group S.A. na podstawie §19 ust. 1 Statutu, 6 października podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Roberta Tkacza na Członka Rady Nadzorczej.

W załączniku życiorys Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Malwina Stanisławska - Prezes Zarządu


Załączniki:

Robert Tkacz - Członek Rady Nadzorczej

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl