Raporty

2022.01.01 [raporty] nr ESPI 2018-2022

Nr

Data

Tytuł

15/2022

2022-12-21

Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 21 grudnia 2022 r.

13/2022

2022-12-02

Korekta raportu 11/2022: Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

12/2022

2022-12-02

Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

11/2022

2022-12-02

Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

10/2022

2022-11-30

Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

9/2022

2022-11-30

Informacji uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

8/2022

2022-11-29

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

7/2022

2022-11-28

Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie

6/2022

2022-11-24

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

5/2022

2022-11-24

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

4/2022

2022-11-24

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

3/2022

2022-11-24

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

2/2022

2022-04-08

Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 8 kwietnia 2022 r.

2/2021

2021-04-12

Lista osób posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 9 kwietnia 2021 r.

7/2020

2020-12-29

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

6/2020

2020-08-19

Scalenie akcji Blue Tax Group S.A.

5/2020

2020-06-16

Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A.

3/2020

2020-06-03

Zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Blue Tax Group S.A.

2/2020

2020-05-09

Lista osób posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 8 maja 2020 r.

2/2019

2019-06-28

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. z 28 czerwca 2019 r.

3/2018

2018-05-30

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Blue Tax Group S.A. w dniu 30 maja 2018 roku

1/2018

2018-05-04

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał

wróć do raportów
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl