Dział Autoryzowanego Doradcy

Od 18 sierpnia 2011r. zgodnie z Uchwałą Nr 1082/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst.

 

Podstawowym Naszym zadaniem jako Autoryzowanego Doradcy jest przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu wprowadzenia instrumentów finansowych spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu, a w dalszej kolejności wsparcie merytoryczne i bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółki i jej instrumentów finansowych na rynku NewConnect lub Catalyst.

 

W ramach pełnionej funkcji Autoryzowanego Doradcy oferujemy między innymi następujące usługi:

 

  • bieżącą opiekę profesjonalnego Certyfikowanego Doradcy;
  • współdziałanie z Emitentem w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych i monitorowanie prawidłowości wykonania tych obowiązków, zgodnie z określonymi regulacjami zawartymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu;
  • bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym systemie;
  • pomoc w prawidłowej interpreetacji oraz sposobie stosowania obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu zasad ładu korporacyjnego;
  • pomoc w wyborze odpowiednich regulacji i procedur wspierających prawidłowe działanie Emitenta w alternatywnym systemie;
  • doradztwo i pomoc w zakresie zagadnień prawnych związanych ze zdarzeniami, o których spółka powinna poinformować rynek kapitałowy, a tym również Komisję Nadzoru Finansowego, czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

 

logo_pl_ok.jpg

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rynkiem NewConnect i/lub Catalyst do kontaktu mailowego: doradca@bluetax.pl lub telefonicznego (71) 716-41-85
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl