2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 30 czerwca 2014r.Ogłoszenie ZWZA na dzień 30.06.2014 r. pdf ogloszenie

Projekty Uchwał przygotowanych na ZWZA zwołane na dzień 30.06.2014 r. pdf projekty uchwal

Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA zwołane na 30.06.2014 r. pdf pelnomocnictwo

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji  pdf informacja o liczbie akcji

Podjęte uchwały z dnia 30.06.2014 r. pdf uchwal_wz_btg_sa
Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl