2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 30 czerwca 2023 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 19 kwietnia 2023 r.


 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 22 lutego 2023 r.

Blue Tax Group na:Biznes Onet.pl